Igor Socha

aplikant adwokacki igor.socha@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

niemiecki

Członek zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołu German Desk.


Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie umów gospodarczych. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek oraz uczestniczy w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów. Doradza przy projektach z udziałem klientów niemieckojęzycznych.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Doktorant w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie.


Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i handlowego.


Przykładowe doświadczenie:

  • Członek zespołów przeprowadzających badanie due diligence spółek z sektora elektrycznego i finansowego;
  • Udział w przygotowaniu opinii prawnej dotyczącej korporacyjnych aspektów zawarcia ugody dla spółki energetycznej w sporze o zapłatę kar umownych;
  • Członek zespołu obsługującego spółkę z branży medycznej w związku z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu niemieckiej spółki giełdowej;
  • Udział w opracowaniu uwag do projektu porozumienia akcjonariuszy spółki publicznej o wspólnym wykonywaniu prawa głosu (acting in concert);
  • Udział w bieżącej obsłudze prawnej grupy spółek działającej w branży energetycznej.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: