Aneta Citko

aplikant adwokacki aneta.citko@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Członek zespołu projektów infrastrukturalnych.  


Świadczy bieżące doradztwo na rzecz klientów z branży drogowej, energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej na każdym etapie procesu inwestycyjnego.


Przed dołączeniem do WKB pracowała m.in. jako prawnik wewnętrzny w dużej międzynarodowej spółce energetycznej.


Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers na kierunku „Prawo handlowe francuskie i europejskie” oraz Szkoły Prawa Chińskiego organizowanej przez Uniwersytet Gdański we współpracy m. in. z Uniwersytetem w Pekinie – China Youth University of Political Studies. W ramach programu Erasmus studiowała również na Uniwersytecie Paris VIII. Aktualnie aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.


Przykładowe doświadczenie:

- doradztwo na rzecz wykonawcy (oferenta) w zakresie umów na inwestycje drogowe na odcinki dróg ekspresowych S2 i S52;

- doradztwo na rzecz przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie prowadzonych przez nie inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym pod kątem zgodności z otrzymanym dofinansowaniem z programów unijnych;

- doradztwo na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie realizacji umowy na wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym;

- doradztwo na rzecz podmiotu z branży logistyki paliw w zakresie roszczeń wobec wykonawcy inwestycji polegającej na rozbudowie bazy paliw.


Przed dołączeniem do zespołu WKB uczestniczyła m.in.:

- w procesach inwestycyjnych polegających na budowie specjalistycznych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla obiektów grupy EDF w Polsce;

- w procesie sprzedaży akcji spółki EDF Polska S.A. na rzecz spółki zależnej od Skarbu Państwa oraz w procesie dostosowywania regulacji wewnętrznych do nowego statusu spółki.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: