Janusz Szlanta

prawnik janusz.szlanta@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu fuzji i przejęć, współpracuje też z zespołem postępowań upadłościowych i restrukturyzacji.


Bierze udział w projektach związanych z prawem spółek handlowych, ładem korporacyjnym oraz transakcjami fuzji i przejęć. Ma doświadczenie w transakcjach sprzedaży oraz nabycia spółek i przedsiębiorstw, jak również w restrukturyzacji w ramach grupy.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus+ studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen. Obecnie słuchacz Podyplomowego Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego.


Przykładowe doświadczenie:

Fuzje i przejęcia

  • Członek zespołu doradzającego na rzecz grupy EQOS ENERGIE (specjalizującej się w budownictwie infrastruktury energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej) w procesie sprzedaży 100% udziałów w polskiej spółce EQOS ENERGIE sp. z o.o. oraz 100% udziałów w czeskiej spółce EQOS ENERGIE Česko spol. s.r.o.;
  • Członek zespołu doradzającego na rzecz Perfect Gym Solutions S.A. w procesie warunkowego podniesienia kapitału zakładowego.


Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

  • Członek zespołu doradzającego grupie wierzycieli handlowych w procesie postępowania sanacyjnego spółki BM Kobylin sp. z o.o. w restrukturyzacji.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: