Magdalena Czenko

aplikant radcowski magdalena.czenko@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

niemiecki

Członek zespołu projektów infrastrukturalnych, współpracuje z zespołem prawa zamówień publicznych.


Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą przedsięwzięć infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz klientów realizujących tego rodzaju inwestycje. Wspiera m.in. klientów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, drogowej, chemicznej oraz transportu publicznego.


W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się również zagadnienia z zakresu prawa nowoczesnych technologii.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka pierwszej nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w roku akademickim 2016/2017 oraz pierwszego miejsca w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym w kategorii prac magisterskich za rozprawę na temat odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane ruchem samochodów autonomicznych.


Przykładowe doświadczenie:

  • Doradztwo na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. przy inwestycji polegającej na wdrożeniu systemu inteligentnego opomiarowania AMI;
  • Doradztwo na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. przy projekcie Baltic Pipe;
  • Doradztwo dla przedsiębiorcy z branży chemicznej w zakresie inwestycji polegającej na budowie instalacji wykorzystywanej w zakresie podstawowej działalności klienta;
  • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa prawnego obiektów infrastruktury krytycznej;
  • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w związku ze zmianami otoczenia prawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
  • Doradztwo na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o. w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na budowę infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
  • Doradztwo na rzecz wykonawców w procesie budowlanym dotyczącym inwestycji drogowych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: