Michał Mielnik

radca prawny michal.mielnik@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa zamówień publicznych.


Doradza zamawiającym i wykonawcom we wszystkich kwestiach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umów o zamówienie publiczne.


Posiada doświadczenie m.in. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach kontraktów infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wielokrotnie reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspierał też przedsiębiorców w realizacji kontraktów infrastrukturalnych, w tym opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Reprezentował zamawiających, generalnych wykonawców oraz podwykonawców w postępowaniach przed sądami powszechnymi.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.


PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE

  • Doradztwo na rzecz dostawcy taboru kolejowego i tramwajowego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
  • Doradztwo na rzecz wykonawców robót budowlanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez PKP PLK S.A.;
  • Doradztwo prawne na rzecz zamawiającego w ramach inwestycji lotniskowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  • Bieżące doradztwo prawne dla podmiotu świadczącego usługi Inżyniera Kontraktu w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  • Doradztwo na rzecz podmiotu działającego na rynku usług medycznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej na rzecz tzw. zamawiających sektorowych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: