Katarzyna Oracka

aplikant adwokacki katarzyna.oracka@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

niemiecki

Członek zespołu prawa pracy. Jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.


Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. w zakresie dokumentacji dotyczącej relacji pracodawcy z pracownikami, zatrudniania cudzoziemców w Polsce, umów o pracę i kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania. Wspiera klientów również w zakresie analiz due diligence z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Jako członek zespołu doradzającego klientom w postępowaniach cywilnych i karnych bierze udział opracowywaniu strategii rozwiązania sporu, sporządzaniu projektów pism procesowych oraz reprezentacji przed sądami.


Ma również doświadczenie w pracy przy projektach obejmujących kwestie ochrony danych osobowych.


Przykładowe doświadczenie

  • Doradztwo w zakresie prawa pracy i współtworzenie raportu due diligence dla jednego z największych podmiotów gospodarczych z sektora energetycznego w Polsce;
  • Doradztwo w sporze pracowniczym, tworzenie pism procesowych i koordynowanie przebiegu sprawy przeciwko jednej ze spółek należących do grupy medialnej w Polsce, będącej jednym z największych wydawców prasowych, nadawców radiowych i telewizyjnych oraz właścicieli serwisów internetowych;
  • Doradztwo na rzecz Poczty Polskiej w zakresie prawa pracy i prawa zamówień publicznych w kluczowych postępowaniach toczących się przed KIO;
  • Doradztwo w procesie legalizacji pobytu i uzyskania zezwolenia na pracę przez przyszłych pracowników jednej z globalnych spółek z sektora farmaceutycznego.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: