Agnieszka Chwiałkowska

radca prawny, doradca agnieszka.chwialkowska@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa zamówień publicznych, wspiera również zespół projektów infrastrukturalnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej, doradzając zarówno zamawiającym jak i wykonawcom.


Jako dyplomowany ekspert ds. funduszy europejskich wspiera klientów z tych sektorów również w sprawach związanych z ubieganiem się o przyznanie środków unijnych oraz ich rozliczaniem. Doradza również w sprawach związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

 

Przykładowe doświadczenie

Transakcje

  • Doradztwo na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o. przy przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 40 szt. nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów;
  • Kompleksowe doradztwo na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w postępowaniach dotyczących wyboru wykonawców świadczących usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
  • Doradztwo na rzecz szeregu podmiotów z sektora energetycznego (zamawiających oraz wykonawców) przy największych projektach inwestycyjnych w Polsce;
  • Doradztwo na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego przy zawieraniu umów z pośrednikami finansowymi w ramach inicjatywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw). 

 

Sprawy sądowe

  • Reprezentowanie wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych;
  • Reprezentowanie Zamawiających przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z dostępem do informacji publicznej.

Rekomendacje

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Agnieszka "shows broad knowledge, engagement and support." – Chambers Europe 2019 | Public Procurement


Sources describe her as "truly excellent," with a client also stating that "she did an excellent job. – Chambers Europe 2018 | Public Procurement

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: