Michał Hady

radca prawny michal.hady@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa pracy.


Doradza podmiotom gospodarczym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestniczy w procesach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę, w tym w projektach związanych z przeprowadzaniem zwolnień grupowych oraz zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników. Wspiera klientów w procesach restrukturyzacyjnych spółek (w zakresie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę).


Sporządza opinie prawne, analizuje kwestie pracownicze w ramach audytów prawnych spółek (due diligence), przygotowuje także projekty wewnętrznych regulaminów (m.in. regulamin pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, telepracy).


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


Doradzał m.in.:

  • spółce oferującej na zlecenie pracodawców różnego rodzaju świadczenia dla pracowników – w zakresie kwalifikowania takich świadczeń jako działalności socjalnej pracodawcy;
  • spółce będącej dostawcą usług finansowych na rynku międzynarodowym – w kwestiach pracowniczych związanych z transgranicznym łączeniem się spółek;
  • spółce z branży kosmetycznej – w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o zakazie konkurencji;
  • spółce z branży kurierskiej – przy ocenie ryzyka reklasyfikacji umów o dzieło na umowy zlecenia oraz umów cywilnoprawnych na umowy o pracę.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: