Natalia Kabacińska

radca prawny natalia.kabacinska@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu rozwiązywania sporów.


Reprezentuje przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki w skomplikowanych sprawach gospodarczych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Specjalizuje się w sporach na tle projektów inwestycyjnych (w tym umów o roboty budowlane realizowanych według wzorów umownych FIDIC), a także w innych sprawach związanych ze stosunkami umownymi oraz roszczeniami deliktowymi. Posiada doświadczenie w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym w arbitrażu inwestycyjnym.


Doradzała przy wielu projektach infrastrukturalnych, reprezentując interesy inwestorów i generalnych wykonawców zarówno w postępowaniach sądowych, jak i na etapie przedprocesowym. Pracowała dla klientów m.in. z branży nieruchomościowej, energetycznej, kolejowej, ubezpieczeniowej i motoryzacyjnej.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendiów międzynarodowych studiowała także na Uniwersytecie w Ottawie oraz Uniwersytecie w Salzburgu. Ukończyła ICC Arbitration and ADR Training Programme, prowadzony przy współpracy Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Arbiter i trener w międzynarodowych konkursach o tematyce arbitrażu handlowego i międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego, autorka publikacji obejmujących problematykę rozwiązywania sporów.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


  • Reprezentowanie powoda w sporze wynikłym na tle umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej będącej właścicielem farmy wiatrowej (postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu – ICC);
  • Reprezentowanie spółki energetycznej w sporze opartym o warunki umowy joint venture (postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu ICC);
  • Reprezentowanie zagranicznej spółki w sporze przeciwko Skarbowi Państwa opartym o roszczenia odszkodowawcze (arbitraż inwestycyjny prowadzony zgodnie z regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej  SCC);
  • Reprezentowanie spółki z sektora energetycznego w sporze wynikłym na tle umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (postępowanie arbitrażowe prowadzone zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej);
  • Reprezentowanie generalnych wykonawców w negocjacjach ugodowych oraz postępowaniach sądowych przeciwko Skarbowi Państwa – GDDKiA;
  • Reprezentowanie generalnego wykonawcy na etapie przedprocesowym oraz w negocjacjach ugodowych związanych z projektem infrastrukturalnym- rozbudową szpitala;
  • Reprezentowanie spółki pozwanej w postępowaniu grupowym.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: