Magdalena Zielińska-Kuć

adwokat magdalena.zielinska@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

włoski

hiszpański

Członek zespołu Italian Desk. Wspiera zespół prawa własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych oraz praktykę projektów infrastrukturalnych, współpracuje także z zespołem fuzji i przejęć.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako dwukrotna stypendystka programu Erasmus, studiowała na Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie oraz odbyła staż w Consorzio Nazionale Riscossioni w Rzymie. Ukończyła również International Business and Trade Summer Program prowadzony przez Catholic University of America (Columbus School of Law) we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Uzyskała certyfikat ILEC – Cambridge International Legal English Certificate – potwierdzający znajomość międzynarodowego, prawniczego języka angielskiego.


Specjalizuje się w polsko-włoskich stosunkach międzynarodowych, w szczególności w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców z Włoch utrzymujących stosunki handlowe z Polską.


Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z udziałem klientów zagranicznych, zwłaszcza włoskojęzycznych, a także w doradzaniu podmiotom gospodarczym przy zawieraniu transgranicznych transakcji handlowych.


Członek Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana (AIGLI) Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Włoskojęzycznych z siedzibą w Mediolanie.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


  • Udział w prowadzeniu postępowań sądowych z elementem transgranicznym, w szczególności na tle sporów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów;
  • Doradztwo prawne przy zawieraniu umów handlowych i windykacja należności na rzecz włoskich przedsiębiorców z branży budowlanej, przemysłowej, handlowej oraz ze świata mody i sportu;
  • Doradztwo na rzecz japońskiego koncernu w zakresie realizacji inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski;
  • Członek zespołu do spraw ochrony praw wyłącznych do odmian roślin, realizującego projekt zwalczania naruszeń praw ochronnych przysługujących włoskim producentom owoców i warzyw.

 

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: