WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy,

KRS 0000187067

NIP 526-27-40-108

Warsaw

Plac Małachowskiego 2
00-066 Warsaw
T: +48 22 201 00 00
F: +48 22 201 00 99
office@wkb.pl

Poznań

ul. Paderewskiego 7

61-770 Poznań

T: +48 61 855 32 20

F: +48 61 851 32 52
office@wkb.pl