Odpowiadając na potrzeby klientów, w oparciu o bogate doświadczenie ekspertów z praktyki rynków kapitałowych oraz bankowości i finansów, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr wyodrębniła wyspecjalizowany zespół rynków kapitałowych zapewniający kompleksową obsługę prawną emitentom, firmom inwestycyjnym, funduszom inwestycyjnym i innym instytucjom finansowym przy przeprowadzaniu emisji instrumentów finansowych i innych transakcji na rynku kapitałowym.

Wzmocniony zespół ekspertów kierowany przez Agatę Szczepańczyk-Piwek doradza klientom również w zakresie regulacji publicznego obrotu i rynku kapitałowego, w tym regulacji dotyczących działalności firm inwestycyjnych. Jego członkowie mają także doświadczenie w zakresie obsługi publicznych oraz prywatnych emisji obligacji i listów zastawnych oraz doradztwie na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnch we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością.

W zakresie publicznego obrotu akcjami i obsługi spółek notowanych na giełdzie klientów wspierać będą jak dotychczas partnerzy Marta Midloch i Jakub Jędrzejak.

Kierująca nowo powołanym do życia zespołem counsel Agata Szczepańczyk-Piwek od ponad czternastu lat doradza klientom w projektach z zakresu rynków kapitałowych oraz bankowości i finansów (w tym w zakresie prywatnych i publicznych emisji instrumentów dłużnych, regulacji dotyczących publicznego obrotu, działalności firm inwestycyjnych i podmiotów zarządzających aktywami oraz obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz w finansowaniu strukturalnym i transakcjach sekurytyzacji aktywów). Z kancelarią WKB związana jest od ponad dwóch lat, wcześniej zdobywała doświadczenie w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz w jednym z wiodących polskich banków.

– Wierzymy, że coraz większy stopień wyspecjalizowania zespołów tworzonych przez ekspertów z dogłębną znajomością potrzeb klientów danego sektora jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla naszych klientów. Cieszymy się, że stały rozwój naszej kancelarii sprzyja realizacji takiej strategii i pozwala wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku – komentuje dr Jerzy Baehr, partner zarządzający kancelarii WKB.