25 lat temu została uchwalona w Polsce ustawa o zamówieniach publicznych. Z okazji tego jubileuszu Redakcja miesięcznika Zamówienia Publiczne wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Konsultantów Zamówień Publicznych we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego organizują Konferencję „Przeszłość dla przyszłości – dwadzieścia pięć lat polskich zamówień publicznych”.

Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2019 roku w Warszawie, a jej uczestnicy rozmawiać będą zarówno o przeszłości jak i o przyszłości systemu zamówień publicznych w kontekście projektu nowej ustawy Pzp. W programie wydarzenia – oprócz licznych dyskusji i wystąpień – znajduje się również wręczenie honorowych nagród Publicus za szczególne zasługi dla polskiego systemu zamówień publicznych w minionym dwudziestopięcioleciu.

Wśród zaproszonych do udziału w wydarzeniu ekspertów znalazł się Jan Roliński – senior partner zarządzający praktyką zamówień publicznych WKB – który w ramach panelu „Środki ochrony prawnej” wygłosi referat pod tytułem „Postępowanie odwoławcze”.

Szczegółowy program wydarzenia na stronie organizatora.