W kwietniu na łamach dwumiesięcznika Technologia Wody (nr 2/2020 (70), Wydawnictwo Seidel Przywecki) ukazał się artykuł „Zagrożenia komunikacyjne w analizie ryzyka ujęć wody pitnej” autorstwa mgr inż. Marzeny Boroń z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy oraz dr. Sergiusza Urbana, zarządzającego praktyką ochrony środowiska i zasobów naturalnych w WKB.

Autorzy omówili w artykule wpływ dróg i autostrad na wody podziemne, prawne narzędzia zastosowane w celu ochrony ujęć wody i przedstawili propozycje rozwiązań, które moglyby te ujęcia zabezpieczać lepiej niż aktualne przepisy prawne.

Artykuł dostępny jest TUTAJ.