Prawnicy WKB wspierali AFCON Renewable Energy i EuroEnergy w procesie przygotowania i negocjacji umowy EPC farmy fotowoltaicznej Boguszyn I i Boguszyn II o łącznej mocy 20 MW, która ma powstać w województwie wielkopolskim.

Doradztwo WKB obejmowało wsparcie w procesie prowadzącym do zawarcia umowy, w szczególności opracowanie umowy z generalnym wykonawcą oraz negocjacje jej ostatecznego brzmienia.

Wsparcie prawne zapewnili Marta MidlochAdam Ruszkiewicz, członkowie zespołu Infrastruktury i Zamówień Publicznych.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym i życzymy sprawnej realizacji projektu!