WKB wspierało Neo Energy Group przy sprzedaży 100% udziałów w spółce Great Wind sp. z o.o. na rzecz PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o (Grupa Polsat).

Transakcja umożliwi PAK-PCE (spółka zależna ZE PAK S.A.) realizację kolejnej inwestycji na rynku OZE – budowę farmy wiatrowej składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy 72,6 MW w Człuchowie (woj. pomorskie). Przewidywana wartość inwestycji to ok 236 mln PLN.

Neo Energy Group to platforma inwestycyjna skupiająca się na rozwoju projektów i spółek z zakresu OZE. W swoim portfolio posiada m.in.  projekty fotowoltaiczne oraz projekty wiatrowe. Spółka jako deweloper odpowiada za planowanie inwestycji, uzyskiwanie pozwoleń prawnych oraz doprowadzenie projektów instalacji OZE do stanu Ready to Build lub Ready to Operate.

Grupa ZE PAK  jest największą prywatną (niekontrolowaną przez Skarb Państwa) grupą energetyczną w Polsce, działającą w obszarze wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz obrotu energią.

WKB zapewniło Neo Energy Group pełną obsługę prawną transakcji. W skład interdyscyplinarnego zespołu WKB, kierowanego przez Agnieszkę Wiercińską-Krużewską wchodziły: Marta MidlochMałgorzata StudniarekKrzysztof Sikorski oraz Tomasz Maślak.

 

Więcej info: https://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-biezace/1732-nabycie-przez-spolke-zalezna-ze-pak-sa-tj-pak-polska-czysta-energia-sp-z-oo-projektu-wiatrowego.html