W ostatnich tygodniach zespół bankowości i finansów WKB, pod nadzorem partnerskim Marcina Smolarka, wspierał klientów zamykających transakcje finansowań akwizycyjnych, działając zarówno po stronie banku-finansującego jak i kredytobiorcy-nabywcy.

Augustyn Wróbel oraz Aleksandra Nalewajko doradzali mBank w związku z finansowaniem przejęcia Atende Software – wiodącego dostawcy oprogramowania i usług w sektorach multimediów i cyberbezpieczeństwa – przez Custodia Capital. Doradztwo na rzecz mBank obejmowało przygotowanie dokumentacji kredytowej oraz dokumentacji zabezpieczeń.

Michał Kalicki oraz Sebastian Łyś doradzali Selvita w związku z pozyskaniem ze strony Pekao S.A. finansowania dla nabycia od Galapagos 100% udziałów w chorwackiej spółce Fidelta d.o.o. oraz finansowania  budowy i wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwojowego usług laboratoryjnych w obszarze odkrywania i rozwoju leków w Krakowie. Doradztwo obejmowało negocjacje dokumentacji kredytowej oraz dokumentacji zabezpieczeń, wsparcie w zakresie spełnienia warunków wypłaty oraz koordynację współpracy z doradcami zagranicznymi.