Kancelaria WKB objęła Patronatem Merytorycznym IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce”.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia działające przy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja jest elementem promocji grantu naukowego realizowanego pod kierunkiem prof. UŁ Tomasza Duraja w ramach projektu międzynarodowego finansowanego ze środków NCN na temat: „W poszukiwaniu prawnego modelu pracy na własny rachunek w Polsce. Analiza prawnoporównawcza”

Celem konferencji jest dyskusja w gronie naukowców i praktyków nad optymalnym prawnym modelem ochrony pracy na własny rachunek w Polsce. Do udziału zaproszeni są akademicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, administracji publicznej oraz prawnicy.

Podczas konferencji wystąpią eksperci kancelarii WKB: dr Mateusz Gajda, z zespołu prawa pracy oraz Rafał Mierkiewicz z zespołu podatkowego.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajdą Państwo TUTAJ