3 marca 2020 roku odbyła się kolejna edycja Kongresu Infrastruktura Polska i Budownictwo, organizowanego przez Executive Club. Jak co roku, także i tym razem, podczas konferencji poruszane były najbardziej aktualne zagadnienia ważne dla obu sektorów.

Marta Midloch – współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych – była uczestniczką pierwszego panelu dyskusyjnego „Partnerstwo publiczno-prywatne”, w którym udział wzięli: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, przedstawiciele zamawiających publicznych (takich jak Skarb Państwa – GDDKiA oraz PKP PLK), zarządzający największych firm w Polsce i towarzystw branżowych. Dyskusja toczyła się wokół sytuacji branży, zauważalnych trendów, regulacji prawnych (w tym nowej ustawy PZP i zmian do ustawy o PPP) oraz perspektyw rozwoju infrastruktury w Polsce. Marta Midloch zwróciła uwagę na okoliczności sprzyjające rozważeniu PPP jako rzeczywiście alternatywnej formuły finansowania i realizacji przedsięwzięć, a także przedstawiła postulaty, które mogłyby pomóc w funkcjonowaniu branży. Pozostali paneliści wskazywali także na takie kluczowe dla branży kwestie, jak: partnerstwo zamawiających i wykonawców oraz potrzebę mechanizmów systemowych i kontraktowych sprzyjających urzeczywistnieniu postulatu „win-win”.

Jordan Zafirow – counsel z zespou rozwiązywania sporów – wziął udział w dyskusji na temat nowej ery budownictwa, w  której poruszył kwestie dotyczące nowych warunków FIDIC 2017 i nowelizacji ustawy PZP w kontekście szans, jakie te dwa dokumenty dają na wprowadzenie większej równowagi kontraktowej stron umów o roboty budowlane w porównaniu z aktualnym stanem rzeczy.

Zwieńczeniem konferencji była Gala Diamenty Infrastruktury i Budownictwa, o której szczegółach przeczytają Państwo TUTAJ.

Z relacją z konferencji można zapoznać się na stronie organizatora.