Planowane na 1 marca 2021 r. wejście przepisów nowelizujących kodeks spółek handlowych w zakresie wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA) oraz elektronizacji postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (eKRS) zostało przesunięte na 1 lipca 2021 r.

Opóźnienie wejścia w życie nowych regulacji

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 miały negatywny wpływ na prace nad elektronicznym postępowaniem rejestrowym. W konsekwencji termin wejścia w życie przepisów wprowadzających eKRS uległ przesunięciu z dnia 1 marca 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r.

Z uwagi na przedłużające się prace nad nową platformą eKRS, Ministerstwo Sprawiedliwości przedłużyło również o cztery miesiące datę wejścia w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych dotyczących nowej spółki, PSA. W konsekwencji rejestracja PSA może się rozpocząć nie wcześniej niż 1 lipca 2021 r.

Wprowadzenie PSA do polskiego porządku prawnego projektowano z założeniem, że postępowania rejestrowe dotyczące spółek działających w tej formie prawnej będą prowadzone wyłącznie za pośrednictwem systemu eKRS. Modyfikacja terminów ukończenia prac nad systemem eKRS wymusiła zatem jednoczesną modyfikację i dostosowanie terminu wejścia w życie przepisów o PSA.

Zakres planowanych zmian

Przypomnijmy, że PSA – nowy typ spółki kapitałowej w polskim porządku prawnym łączy w sobie elementy spółki akcyjnej i spółki z o.o., takie jak brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, z elementami typowymi dla spółek osobowych, do których zaliczamy znaczną swobodę kształtowania wewnętrznych stosunków w spółce oraz możliwość wnoszenia do spółki pracy i usług. Zgodnie z założeniami PSA ma być niepubliczną spółką kapitałową wykorzystywaną przede wszystkim dla przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, realizowanych przez start-upy.

Elektronizacja postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (eKRS) będzie z kolei stanowiła rewolucję w prowadzeniu postępowań rejestrowych dla podmiotów zarejestrowanych w KRS. W obecnym stanie prawnym, droga elektroniczna jako wyłączny sposób składania dokumentów w KRS, dotyczy jedynie sprawozdań finansowych. Po wprowadzeniu eKRS, wnioski o wpis lub zmianę danych w rejestrach KRS będzie można złożyć jedynie elektronicznie, a wnioskodawcy utracą możliwość składania ich drogą tradycyjną. Będzie to radykalna zmiana w dotychczasowym sposobie komunikacji wnioskodawców z sądami rejestrowymi. Ministerstwo Sprawiedliwości jak dotąd nie opublikowało wersji testowej nowego systemu eKRS, dlatego szczegóły funkcjonalności nowego systemu nadal pozostają nieznane.

Planowane wejście w życie

Zgodnie z obecnym stanem prawnym nowe regulacje wprowadzające PSA i eKRS mają wejść w życie w dniu 1 lipca 2021 r. Z uwagi na trwającą pandemię nie mamy pewności, czy nowa data wejścia w życie ww. regulacji będzie datą ostateczną. Nie jest wykluczone, że ustawodawca będzie zmuszony do kolejnego przesunięcia ich wejścia w życie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego: Anną Wojciechowską, Krzysztofem Wawrzyniakiem oraz  Mateuszem Bąkiem.

Tekst alertu można pobrać TUTAJ.