W lutym bieżącego roku nasza kancelaria dołączyła do Pracodawców RP, ogólnopolskiej organizacji reprezentującej interesy pracodawców. To ważny krok w naszej strategii wspierania i promowania interesów naszych Klientów na forum krajowym. Pracodawcy RP działają na rzecz ochrony praw pracodawców, reprezentując ich interesy zarówno w dialogu społecznym, jak i w procesie legislacyjnym, co jest zgodne z naszymi wartościami i celami.

Dodatkowo mamy przyjemność poinformować, że nasza partnerka zarządzająca, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, została powołana do Polskiej Rady Przedsiębiorców działającej w ramach Pracodawców RP. Jej udział w Radzie jest dla nas wyróżnieniem i możliwością jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wpływania na kształtowanie się korzystnych warunków prowadzenia biznesu w Polsce.