Kancelaria WKB wspierała RWE, oraz Freshfields Bruckhaus Deringer – globalnego doradcę grupy energetycznej  RWE – w polskich aspektach transakcji nabycia przez RWE europejskiego portfela projektów z obszaru energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej od firmy Nordex. W wyniku planowanego przejęcia RWE rozszerzy portfolio swoich strategicznych projektów o inwestycje nie tylko w Polsce, ale również we Francji, Hiszpanii i Szwecji.

WKB wspierało RWE w zakresie due diligence prawnego farmy wiatrowej rozwijanej w centralnej Polsce, a także w zakresie przenoszenia polskich aktywów Nordex w ramach transakcji. Przedmiotem analiz WKB były w szczególności kwestie energetyczne, procesu inwestycyjnego i dotyczące nieruchomości, jak również zagadnienia transakcyjne.

W skład zespołu WKB wchodzili: Maciej Szambelańczyk (partner), Krzysztof Sikorski (senior associate) i Hanna Przezwicka (associate) z praktyki prawa energetycznego, Anna Wyrzykowska (partner) i Bartosz Łaski (senior associate) z praktyki nieruchomości i procesu inwestycyjnego, Jakub Jędrzejak (partner), Magdalena Piszewska (senior associate) i Joanna Ksepko (associate) z praktyki fuzji i przejęć, Krzysztof Wawrzyniak (counsel) z praktyki prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz Sergiusz Urban (counsel) i Piotr Popielarski (senior associate) z praktyki ochrony środowiska.