Bank Millennium zawarł przedwstępną umowę sprzedaży 80 proc. udziałów w spółce Millennium Financial Services na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa, które nabędzie 72 proc. udziałów spółki oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Europa, które nabędzie 8 proc. udziałów Millennium Financial Services.

Prawnicy WKB Lawyers zapewnili TU Europa i TUnŻ Europa kompleksowe wsparcie prawne na każdym z etapów procesu, od badania due diligence, poprzez strukturyzację transakcji, a także negocjowanie i podpisanie dokumentacji transakcyjnej.

Pracami zespołu WKB kierowali Grzegorz Godlewski oraz Jakub Pokrzywniak, a jego kluczowymi członkami byli: Dominik Kulpa, Marek Prętki, Agata Szczepańczyk – Piwek, Agnieszka Bartolik, Piotr Grabarczyk oraz Wojciech Kulczyk.

TU Europa i TUnŻ Europa zawarły również z Bankiem Millennium oraz Millennium Financial Services umowy dotyczące wyłącznego modelu dystrybucji wybranych ubezpieczeń przez następne 10 lat, w tym umowę o współpracy, umowy dystrybucyjne oraz umowy agencyjne. Bank i Towarzystwa zacieśniają w ten sposób dotychczasowe, ponad 15-letnie partnerstwo w bancassurance. Rozszerzenie współpracy strategicznej planowane jest w drugiej połowie 2023 roku.

Spółki ubezpieczeniowe Europa są częścią Grupy Talanx, jednego z największych europejskich ubezpieczycieli.

Bank Millenium jest jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, notowanym na GPW od 1992 r. Jego głównym akcjonariuszem jest portugalski Banco Comercial Portugues.

Sfinalizowanie transakcji uzależnione jest od uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego. Wartość transakcji to ok 500 mln PLN.

Doradztwo prawne po stronie TU Europa i TUnŻ Europa koordynował r.pr. Piotr Lewczuk, Dyrektor Biura Prawnego – serdecznie dziękujemy całemu zespołowi TU Europa i TUnŻ Europa za zaufanie. Doradcą Banku Millenium była kancelaria Hogan Lovells, której także dziękujemy za owocną współpracę.

 

Więcej info: https://www.bankier.pl/wiadomosc/BANK-MILLENNIUM-S-A-Podpisanie-warunkowej-umowy-sprzedazy-udzialow-w-kapitale-zakladowym-Millennium-Financial-Services-sp-z-o-o-oraz-strategicznej-wspolpracy-ubezpieczeniowej-8489104.html