Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała Grupie PKO BP w procesie połączenia dwóch towarzystw funduszy inwestycyjnych – PKO TFI i Gamma TFI (dawne KBC TFI), które zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS z początkiem czerwca.
Proces połączenia został zapoczątkowany w marcu b.r. po zakończonym procesie rebrandingu dawnego KBC TFI, nabytego przez grupę PKO BP pod koniec 2017 r. Wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI i Gamma TFI wyniosła na koniec maja 2018 r. w sumie 33,41 mld zł.
Oprócz znacznej wartości transakcji i błyskawicznego tempa jej przeprowadzenia (połączenie zakończyło się w niespełna 3 miesiące), transakcja miała charakter unikatowy na polskim rynku ze względu na to, że została przeprowadzona na dwóch działających towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Kluczowymi członkami zespołu WKB byli Anna Wojciechowska (partner) i Krzysztof Wawrzyniak (senior associate), którzy wspierali Grupę PKO BP we wszystkich kwestiach dotyczących prawa korporacyjnego i prawa spółek oraz Monika Obiegło (associate z praktyki bankowości i finansów) doradzająca w kwestiach regulacyjnych.

Więcej informacji znaleźć można w komunikatach prasowych:
http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/informacje-o-banku/polaczenie-pko-tfi-z-gamma-tfi/
https://www.bankier.pl/wiadomosc/PKO-TFI-polaczyl-sie-z-Gamma-TFI-7594974.html
http://biznes.pap.pl/pl/news/tfi/info/2553705,pko-tfi-polaczyl-sie-z-gamma-tfi