Prawnicy WKB doradzali spółce KGAL ESPF 5 Holding SARL (KGAL) przy nawiązaniu współpracy z Lasuno sp. z o.o. (Lasuno). Partnerzy w ramach joint venture rozwijać będą projekty energetyki odnawialnej, w tym farmy fotowoltaiczne o mocy pow. 200 MWp.

WKB doradzała KGAL podczas badania prawnego projektów, negocjacji wszystkich umów będących przedmiotem joint venture, m.in. umowy wspólników, umowy świadczenia usług deweloperskich i zarządzania projektem, umowy nabycia udziałów, umowy przeniesienia aktywów, a także w zakresie doprowadzenia do i zamknięcia transakcji.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Małgorzata Studniarek (M&A) oraz Krzysztof Sikorski (Energetyka), działający pod nadzorem Marta Midloch oraz Jakub Jędrzejak.

Gratulujemy wszystkim stronom zaangażowanym w proces, w szczególności Hauke Sievers oraz Wojciech Kawecki i życzymy KGAL oraz Lasuno wspaniałej współpracy!