Kancelaria WKB doradzała Boekestijn Transport przy nabyciu 100% udziałów w spółce Baltic Trans Sp. z o.o. od ECS Corporate NV. Kancelaria doradzała równocześnie Klientowi w związku z nabyciem aktywów spółki European Trucking Sp. z o.o.

Nabycie udziałów w obu spółkach zostało sfinalizowane 7 stycznia.

Prawnicy WKB doradzali Boekestijn Transport udzielając kompleksowego wsparcia prawnego w trakcie całego procesu transakcyjnego, w szczególności w zakresie badania prawnego due diligence polskiej spółki Baltic Trans oraz w trakcie negocjacji warunków i dokumentów transakcji.

Pracami zespołu doradzającego Boekestijn Transport Holding BV kierował Jakub Jędrzejak (partner). Kluczowymi członkami zespołu transakcyjnego byli Magdalena Piszewska (radca prawny), Piotr Popielarski (radca prawny) oraz Karina Chrostowska-Kozioł (adwokat). W kwestiach z zakresu zabezpieczenia finansowania klientowi doradzali Marcin Smolarek (partner) oraz Michał Kalicki (counsel).

Boekestijn Transport jest wiodącą firmą transportową o międzynarodowej pozycji na poziomie europejskim i ogólnoświatowym. Poza towarami ogólnymi, Boekestijn Transport specjalizuje się w transporcie towarów niszowych, takich jak transport towarów o wysokiej wartości, a także w transporcie odzieży, farmaceutycznym i intermodalnym.