Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała ABB przy polskich aspektach nabycia GE Industrial Solutions (GEIS), globalnego biznesu General Electric zajmującego się rozwiązaniami elektryfikacji.
ABB jest technologicznym liderem w produktach elektryfikacji, robotyce i systemach napędowych, automatyce przemysłowej i sieciach energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Przejęcie GEIS wzmocni drugą pozycję ABB na świecie w produktach i systemach elektryfikacji.Obecnie ABB planuje zintegrować GEIS z Dywizją Produktów i Systemów Elektryfikacji (EP), tworząc nową jednostkę biznesową: Electrification Products Industrial Solutions (EPIS).

Transakcja została sfinalizowana 30 czerwca 2018, po tym jak Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie nabycia GEIS przez ABB.

WKB doradzało klientowi udzielając wsparcia prawnego w trakcie procesu transakcyjnego, w szczególności w zakresie prawnego badania due diligence polskich spółek wchodzących w skład GEIS oraz w trakcie negocjacji dotyczących polskich dokumentów transakcyjnych.

Pracami zespołu doradzającego ABB kierowali Jakub Jędrzejak (partner) oraz Ben Davey (partner). Kluczowymi członkami zespołu transakcyjnego byli Magdalena Piszewska (senior associate), Krzysztof Wawrzyniak (senior associate) oraz Karina Chrostowska (senior associate). Globalnym doradcą prawnym Klienta była kancelaria Davis Polk & Wardwell LLP.

Więcej informacji na temat transakcji można znaleźć m.in. w następujących komunikatach prasowych:
http://www.abb.pl/cawp/seitp202/d02b102237472527c12582be0046d4c8.aspx
https://www.pb.pl/abb-kupuje-czesc-biznesu-ge-za-26-mld-usd-872083