Jest nam niezwykle miło poinformować, że Wiktor Iwański z zespołu rozwiązywania sporów naszej kancelarii obronił swoją pracę doktorską „Obejście prawa w drodze umowy zobowiązującej”. 

Obrona odbyła się 29 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i zakończyła jednogłośnie podjętą pozytywną uchwałą komisji. Wiktor ukończył tam stacjonarne studia doktoranckie i przygotował pracę w Katedrze Prawa Cywilnego UJ.

Promotorem rozprawy był prof. Jerzy Pisuliński, a recenzentami prof. Adam Olejniczak i prof. Piotr Machnikowski. Obie recenzje były w pełni pozytywne. W jednej z nich wskazano m. in., że praca stanowi „bardzo wartościowe studium o istotnym znaczeniu dla praktyki obrotu cywilnoprawnego”.

Przedmiotem pracy doktorskiej było ustalenie źródła zjawiska jakim jest obejście prawa, ustalenie właściwych kryteriów tego pojęcia oraz przedstawienie propozycji co do adekwatnej sankcji.

Cieszymy się, gratulujemy i czekamy na planowane przez Wiktora opublikowanie pracy!