W piątek 25 września 2020 r. odbyło się webinarium „Ekomobilność w obszarze usług publicznych” organizowane przez Abrys.

Grono ekspertów poruszyło szeroki zakres zagadnień związanych z rozwojem elektromobilności w miastach i gminach.  Omawiano wyzwania prawne stojące przez samorządami w związku z rozwojem infrastruktury, ideę wsparcia ekomobilności, cele i zadania Gminnej Strategii Paliw Alternatywnych, czy też wykorzystanie biogazu w transporcie. Szczegółowy zakres omawianych tematów dostępny jest TUTAJ.

W gronie prelegentów znaleźli się również prawnicy z zespołu zamówień publicznych:

  • Agnieszka Chwiałkowskaopowiedziała o praktycznych problemach prowadzenia przetargów na ekomobilne inwestycje
  • dr Jarosław Kola – omówił kluczowe wyzwania inwestycyjne sektora publicznego w obszarze ekomobilności.