24 marca 2021 r  o godz. 9:00 Anna WojciechowskaAnna Fennig poprowadzą szkolenie poświęcone zmianom związanym  z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, które odbędzie się w ramach warsztatów „Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie Grup Kapitałowych – minimalizacja ryzyka odpowiedzialności” organizowanych przez MMC Polska.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się:

  • Polecenie wiążące jak narzędzie zarządzania Grupą Kapitałową
  • Zakres odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej a pojęcie interesu grupy spółek
  • Nowe kompetencje Rady Nadzorczej, jej relacje z członkami Zarządu oraz zakres dostępu do dokumentacji

Szczegóły dotyczące rejestracji na stronie organizatora.