Kancelaria WKB doradzała Simens Finance w trakcie procesu uruchamiania nowego obszaru biznesowego – usług faktoringowych.
WKB udzieliła klientowi kompleksowego wsparcia prawnego podczas całego procesu tworzenia dokumentacji dla nowej linii biznesowej, w tym m.in. przygotowała ogólne warunki umów, wzory umów faktoringowych oraz wzory dokumentów zabezpieczeń  w odniesieniu do każdego z nowych produktów faktoringowych, które Siemens Finance planuje oferować swoim klientom w Polsce.
Klientowi doradzali członkowie zespołu bankowości i finansów kancelarii WKB kierowanego przez Marcina Smolarka (partnera). Projekt prowadziła Agata Szczepańczyk-Piwek (counsel) przy wsparciu Aleksandry Błach (senior associate) i Moniki Obiegło (associate). Kancelaria działała w tym projekcie jako lider konsorcjum, we współpracy z Kancelarią Adwokacką Marcin Danilewicz.