W kwietniu, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ukazała się publikacja pt. „Gospodarowanie wodami. Kluczowe wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego”. Autorami książki są pracownicy naukowi oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze gospodarowania wodami. Jednym ze współautorów jest dr Sergiusz Urban – zarządzający praktyką ochrony środowiska i zasobów naturalnych w WKB.

W publikacji omówione zostały dobre praktyki we wdrażaniu systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Unii Europejskiej, a także problemy praktyczne występujące w związku z programowaniem i wdrażaniem rozwoju gospodarczego zależnego od polityki wodnej. Autorzy przedstawili tematykę gospodarowania wodami na tle wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska, a także na gruncie przepisów nowego Prawa wodnego i towarzyszących aktów prawnych.

Dalsze informacje o publikacji dostępne są na stronie wydawnictwa.