26 września Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do Krakowa. Prace o wartości ponad 1 mld zł zrealizuje włoska firma Salini Impregilo Sp.A..
Podpisanie umowy poprzedził korzystny dla Salini Impregilo wyrok KIO, w którym Izba potwierdziła, że wykonawca nigdy nie popełnił poważnego naruszenia swoich obowiązków zawodowych.
Kancelaria WKB doradzała Salini Impregilo w trakcie całego postępowania przetargowego, w tym w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Kluczowymi członkami zespołu byli Jan Roliński (senior partner), Agnieszka Chwiałkowska (counsel), Magdalena Zielińska (senior associate) i Jarosław Kola (associate).