21 lutego 2019 roku w siedzibie wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” odbyła się debata „Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu?”, poświęcona projektowi nowego Prawa zamówień publicznych.

W debacie prowadzonej przez red. Tomasza Pietrygę wzięli udział: Mariusz Haładyj (prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej), Hubert Nowak (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych), Bogdan Artymowicz (Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych), Joanna Knapińska (Wicedyrektor w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii) oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych: dr Piotr Bogdanowicz, dr Wojciech Hartung, Aldona Kowalczyk, Mirella Lechna, Jan Roliński oraz Anna Specht-Schampera.

Eksperci dyskutowali o ostatnich propozycjach zmian systemowych i próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób projektowane przepisy odpowiadają potrzebie rynku i jaki będą miały na niego wpływ.

– Ambicja ustawodawcy jest widoczna w projekcie. Zauważono, że kary umowne są niekiedy przekleństwem zamawiających, a nie ich zabezpieczeniem, a także dostrzeżono brak elastyczności procedur. – komentował Jan Roliński, członek zarządu Stowarzyszenia.

Zapis debaty jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.