Właśnie ukazała się najnowsza edycja prestiżowego wydawnictwa „The Corporate Governance Review”, w którym rozdział poświęcony zasadom ładu korporacyjnego w Polsce współtworzyli prawnicy WKB – dr hab. Andrzej Wierciński, Anna Wojciechowska, LL.M. oraz Anna Wyrzykowska.

Publikacja ta jest corocznym przeglądem zasad ładu korporacyjnego obowiązujących spółki publiczne w poszczególnych jurysdykcjach i stanowi przydatny przegląd systemów ładu korporacyjnego na całym świecie. Przez pryzmat najnowszych trendów i zmian, możemy zapoznać się z  najbardziej istotnymi zasadami dotyczącymi funkcjonowania  organów spółek publicznych, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji, czy praw i obowiązków akcjonariuszy.

Ze względu na swój praktyczny i porównawczy charakter (tegoroczne wydanie omawia rozwiązania przyjęte w 21 jurysdykcjach) oraz regularne aktualizacje, publikacja może służyć jako wsparcie zarówno dla prawników, jak i przedsiębiorców.

Z rozdziałem autorstwa naszych ekspertów można zapoznać się online lub pobrać go TUTAJ.

Całość publikacji dostępna jest na stronie internetowej wydawnictwa.