W kwietniu nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia „Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności” pod redakcją dr hab. Katarzyny Kokocińskiej oraz Jarosława Koli.

Jest to pierwsze na rynku opracowanie dotyczące rozwoju elektromobilności w Polsce, w którym autorzy starali się wielowymiarowo spojrzeć na tę problematykę biorąc pod uwagę aspekty prawne, ekonomiczne, a także związane z uwarunkowaniami wynikającymi z zasad prowadzenia polityki rozwoju.

W gronie autorów monografii znaleźli się eksperci kancelarii WKB: współredaktor publikacji Jarosław Kola (prawnik z zespołu zamówień publicznych), Maciej Szambelańczyk (partner z zespołu prawa energetycznego), Agnieszka Chwiałkowska (counsel w zespole prawa zamówień publicznych), dr Piotr Lissoń (ekspert w dziedzinie prawa energetycznego oraz prawa konkurencji) oraz Magdalena Czenko (prawnik z zespołu projektów infrastrukturalnych).

Więcej na temat monografii na stronie wydawnictwa: https://www.ksiegarnia.beck.pl/18225-prawne-i-ekonomiczne-aspekty-rozwoju-elektromobilnosci-katarzyna-kokocinska