Volvo Polska z sukcesem zakończyło transakcje nabycia sieci serwisów samochodów ciężarowych, prowadzonych dotychczas w ramach spółki Serwisy Józef Skrzypa sp. k.  Transakcja obejmowała przejęcie kilku punktów serwisowych zlokalizowanych w zachodniej Polsce i zatrudniających łącznie ponad 100 pracowników.

Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo – jednego z wiodących na świecie producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz układów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych.

Kancelaria WKB zapewniła kompleksową obsługę prawną transakcji, w tym przeprowadziła badanie due diligence nabytego przedsiębiorstwa, wsparła strukturyzację transakcji oraz poprowadziła negocjacje. Wsparcie WKB objęło także przygotowanie i sfinalizowanie dokumentacji transakcyjnej, w sposób umożliwiający płynną i bezproblemową zmianę właściciela przedsiębiorstwa,  który zapowiada  dalszy rozwój działalności przejętych punktów serwisowych. Prawnicy WKB wspierali Volvo Polska także przy uzyskiwaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie transakcji.

Zespołem M&A kierowała Anna Kratiuk, przy wsparciu Magdaleny Purol, Sebastiana WoźniakaDoroty Gajuk,  a w zakresie aspektów nieruchomościowych przez Martę CzarneckąMartę Pałygę. Kwestiami związanymi z prawem pracy zajmowała się Wioleta Polak, a zgoda na koncentrację została uzyskana przy wsparciu Wojciecha KulczykaFilipa Rybaka.