Prawnicy WKB doradzali PGE Energia Odnawialna S.A. z Grupy PGE w transakcji nabycia spółki celowej posiadającej prawa do farmy wiatrowej Zalesie o mocy 24,85 MW.

Elektrownia zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Płośnica w powiecie działdowskim. Składa się z 7 turbin o mocy 3,55 MW każda. Transakcja ta umacnia pozycję PGE EO jako największego producenta zielonej energii w Polsce.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Grzegorz Godlewski (M&A) przy wsparciu Małgorzaty Studniarek (M&A) oraz Krzysztofa Sikorskiego (Energetyka).