Kancelaria WKB działała na rzecz MB Aerospace, która jest spółką portfelową Blackstone, w odniesieniu do polskich aspektów sprzedaży grupy jej spółek operacyjnych na rzecz Barnes Group, za łączną sumę rzędu 740 milionów dolarów amerykańskich. Simpson Thacher & Bartlett działała jako główny doradca MB Aerospace.

MB Aerospace jest wiodącym producentem precyzyjnych komponentów do silników lotniczych oraz dostawcą usług naprawczych dla głównych producentów OEM silników lotniczych i obronnych, dostawców z segmentu Tier 1 oraz dostawców usług MRO. Siedziba główna MB Aerospace znajduje się w Motherwell w Wielkiej Brytanii, a jej 10 zakładów zatrudnia około 1450 pracowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polsce oraz na Tajwanie.

Barnes Aerospace, spółka będąca częścią Barnes Group, jest globalnym producentem złożonych precyzyjnych komponentów i zespołów do silników turbinowych, konstrukcji lotniczych, przemysłowych turbin gazowych i wojskowych producentów OEM.

Przejęcie MB Aerospace jest największą akwizycją w historii Barnes Group.

Blackstone jest największym na świecie podmiotem zarządzającym aktywami o charakterze alternatywnym, posiadającym na dzień 31 marca 2023 r. aktywa o wartości ponad 990 mld USD. Blackstone koncentruje się na obsłudze inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych poprzez tworzenie przedsiębiorstw, które zapewniają trwały wzrost wartości; obecnie zarządza ponad 230 spółkami portfelowymi.

Transakcja uzależniona jest od uzyskania zgód organów regulacyjnych i spełnienia innych zwyczajowych warunków zamknięcia i oczekuje się, że zostanie zamknięta w czwartym kwartale 2023 roku.

W skład zespołu WKB, który pracował nad tą sprawą, wchodzili Ben DaveyJohn R. Kędzierski.

Więcej informacji można znaleźć tu: https://www.mbaerospace.com/about/news/barnes-to-acquire-mb-aerospace/