Jakub Jędrzejak, Marta Midloch, Ben DaveyKatarzyna Kozak są współautorami rozdziału dotyczącego rynku Corporate/M&A w Polsce w najnowszej publikacji  Chambers Practice Guides 2020.

Chambers Global Practice Guides to seria publikacji będących eksperckimi komentarzami prawnymi na temat głównych obszarów praktyk w kluczowych jurysdykcjach na całym świecie.  Przewodniki koncentrują się na praktycznych kwestiach prawnych dotyczących biznesu i umożliwiają czytelnikowi porównywanie prawodawstwa i procedur na całym świecie . Do współtworzenia poszczególnych rozdziałów  zapraszani są  prawnicy, którzy są uznawani za najlepszych praktyków na rynku w poszczególnych krajach, a także są liderami w rankingach Chambers.

Corporate M&A Guide 2020  obejmuje 53 jurysdykcje i opisuje aktualną sytuację  na rynku fuzji i przejęć, spraw regulacyjnych, a także najnowsze rozwiązania prawne  w tym dotyczące  rynku papierów wartościowych, restrukturyzacji, obowiązków władz spółek czy toczenia sporów.

Pełną wersję przewodnika Chambers Corporate M&A 2020 Poland Guide można znaleźć na stronie wydawcy.

Pełną treść publikacji można  również pobrać  TUTAJ