31 marca 2021 r. spółki Gaz-System S.A. i Polskie LNG S.A. dokonały połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (w wyniku połączenia Gaz – System przejął Polskie LNG). Jak podaje w informacji Gaz-System, głównym celem przeprowadzonego procesu integracji podmiotów było zwiększenie efektywności zarządzania procesami inwestycyjnymi, które do czasu połączenia spółki realizowały odrębnie.

Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Spółka Polskie LNG obsługuje jedyny w Polsce terminal LNG (którego właścicielem jest Gaz-System) umożliwiający odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską.

Kancelaria WKB wspierała obydwie spółki w procesie połączenia, który rozpoczął się jeszcze w październiku 2019 r. Projekt był wielowątkowy i obejmował nie tylko zagadnienia z obszaru prawa spółek i energetycznego, ale również ochrony środowiska, pomocy publicznej, prawa pracy, nieruchomości, czy infrastruktury. Wymagało to ścisłej współpracy specjalistów z różnych praktyk kancelarii WKB.

Pracami zespołu kierowała Anna Wojciechowska – partner zarządzająca praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego wpierana przez Macieja Szambelańczyka – partnera współkierującego praktyką prawa energetycznego, a kluczowymi członkami zespołu byli: Krzysztof Wawrzyniak (counsel, prawo spółek i ładu korporacyjnego) oraz Krzysztof Sikorski (senior associate, prawo energetyczne).

Więcej: http://rynekprawniczy.pl/2021/05/11/wkb-w-fuzji-spolki-gazociagowej-z-jej-wlasna-spolka-gazoportowa/