Logo
Aktualności
international
Izabela Szewczyk-Krzyżanowska dołącza do WKB
Izabela Szewczyk- Krzyżanowska dołącza do dynamicznie rozwijającego się zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego WKB obejmując stanowisko Doradczyni (Counsel).
Webinar „Jak efektywnie skorzystać z IP Box?”
Kancelaria WKB oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na webinar Jak efektywnie skorzystać z IP Box?
international
WKB Legal Alert | Dyrektywa PNR w świetle wyroku TSUE z 21 czerwca 2022 r.
21 czerwca Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, w którym stwierdził, że Dyrektywa jest zgodna z prawem UE, natomiast jej belgijska implementacja jest z tym prawem niezgodna. Wyrok ten stwarza możliwości dla sektora lotniczego w związku z polskim porządkiem prawnym.
Prawnicy WKB doradzali funduszowi Avallon MBO Fund przy nabyciu większości udziałów w Globema sp. z o.o.
WKB doradzała funduszowi Avallon MBO Fund przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w Globema sp. z o.o. wraz z jej spółkami zależnymi w USA, Rumunii, Serbii i Czechach.
international
WKB doradzała PIP Global Holdings przy przejęciu spółki Industrial Starter
Prawnicy WKB doradzali PIP Global Holdings oraz Oddysey Investment Partners w polskich aspektach nabycia Industrial Starter S.p.A., oraz jej spółek zależnych w całej Europie.
WKB wyróżniona w Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita
W najnowszej, 20. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr po raz kolejny znalazła się w gronie największych kancelarii prawnych. Znaleźliśmy się na 6 miejscu w zestawieniu kancelarii według liczby adwokatów i radców prawnych, co plasuje nas w pierwszej trójce największych polskich kancelarii. Jednocześnie otrzymaliśmy rekomendacje w czterech obszarach prawa, zaś trójka naszych prawników została wyróżniona indywidualnie, w tym w kategorii pro bono.
Anna Matsiyeuskaya zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu „Prawnik Pro Bono 2021”
Anna Matsiyeuskaya – na co dzień pracująca w zespole fuzji i przejęć, a także jedna z liderek powołanego w WKB  zespołu ds. Ukrainy, została zwyciężczynią 19. edycji ogólnopolskiego konkursu „Prawnik Pro Bono”, organizowanego przez Centrum Pro Bono i dziennik Rzeczpospolita. Kapituła Konkursu, której przewodniczył Wojciech Hermeliński, doceniła wieloletnie zaangażowanie Ani w pomoc uchodźcom, zwłaszcza obywatelom białoruskim, uciekającym do Polski po brutalnym stłumieniu protestów w 2020 roku.
WKB wspierała Neo Energy Group przy sprzedaży 100% udziałów w spółce Great Wind sp. z o.o.
WKB wspierało Neo Energy Group przy sprzedaży 100% udziałów w spółce Great Wind sp. z o.o. na rzecz PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o (Grupa Polsat). Transakcja umożliwi PAK-PCE (spółka zależna ZE PAK S.A.) realizację kolejnej inwestycji na rynku OZE - budowę farmy wiatrowej składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy 72,6 MW w Człuchowie (woj. pomorskie). Przewidywana wartość inwestycji to ok 236 mln PLN.
WKB Legal Alert | Porozumienie z dłużnikiem a bieg terminu przedawnienia
Czas pandemii doprowadził do nagromadzenia się trudności w prowadzeniu biznesu, w tym do zerwania łańcucha dostaw i związanych z tym przestojów w płatnościach. Chęć dalszej kooperacji lub też ocena, że ponoszenie kosztów dochodzenia roszczeń jest niecelowe bądź niemożliwe z praktycznego punktu widzenia, skłania strony do zawierania porozumień rozkładających zadłużenie na raty lub odraczających termin zapłaty. Niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego rozwiewa istotne wątpliwości co do tego, czy takie porozumienia chronią wierzyciela przed przedawnieniem jego roszczeń.
WKB Legal Alert | Koronawirus a międzynarodowa sprzedaż towarów
Skutki pandemii odczuwają wszyscy przedsiębiorcy, którzy w ramach swojej działalności operacyjnej sprowadzają towary z zagranicy, a działają w wielu innych branżach. W związku z potencjalnymi konsekwencjami pandemii, omawiamy najważniejsze instrumenty prawne, pozwalające na zabezpieczenie interesów stron umów dostawy lub sprzedaży, na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.
WKB Legal Alert | Cyber – compliance w cieniu pandemii. Studium przypadku cyber – oszustwa
Prowadzenie biznesu w czasach kryzysu sanitarnego, w tym zmiana trybu pracy na zdalny, poszerzyły możliwości do popełniania przestępstw przez cyberprzestępców. Cyberprzestępcy coraz umiejętniej wykorzystują nowe technologie i inżynierię społeczną, wiedząc, że powodzenie ich działań zależy od błędu ludzkiego. W alercie prawnym ekspert WKB Aleksandra Stępniewska przygląda się zasadom cyber-bezpieczeństwa obowiązującym w organizacji, które mogą zmniejszyć ryzyko strat.
international
WKB Legal Alert | NOVELLE DES GESETZES ZUR BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG – ACHT WICHTIGSTE ÄNDERUNGEN
Die Novelle des Gesetzes vom 1. März 2018 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, mit der die Regelungen der sog. 5. Geldwäsche-Richtlinie (des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018) in die polnische Rechtsordnung umgesetzt werden, tritt in Kraft.
WKB Legal Alert Zielone Finanse | Część 4: Dokumentacja LMA a ESG
W serii WKB Zielone Finanse pokazujemy szanse, ale też wyzwania dla sektora finansowego w związku z ogólnoświatowym trendem wdrażania szeroko rozumianych norm ESG (ang. environmental, social, governance). Kolejna część z serii artykułów ma na celu przybliżenie dokumentów finansowania w związku z ESG.
WKB Legal Alert | Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – osiem najważniejszych zmian
W życie wchodzi nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementująca do polskiego porządku prawnego przepisy tzw. V Dyrektywy AML (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 roku).
NEWSLETTER | Najważniejsze projekty zmian w prawie pracy – przegląd
Zapraszamy na przegląd najważniejszych obecnie procedowanych propozycji legislacyjnych z zakresu prawa pracy. W najnowszym newsletterze WKB będą mogli Państwo przeczytać o: szczepieniu w miejscu pracy, pracy zdalnej oraz dyrektywach unijnych dotyczących m.in. płacy minimalnej, prawa do „wyłączenia się”, czy równości płacy kobiet i mężczyzn.
WKB Legal Alert | Ramy prawne funkcjonowania crowdfundingu: co się zmieniło?
W najnowszym alercie prawnym eksperci WKB z zespołu rynków finansowych przyglądają się zmieniającym się ramom prawnym funkcjonowania crowdfundingu w kontekście implementacji ustawodawstwa unijnego.