Logo
Aktualności
WKB Legal Alert | Ograniczenie jawności rejestru beneficjentów rzeczywistych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r., zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (dalej jako „IV Dyrektywa AML”) nałożyła na kraje członkowskie obowiązek utworzenia centralnych rejestrów publicznych, w których gromadzone będą informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych podmiotów korporacyjnych. W przypadku Polski, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „CRBR”) został uruchomiony w dniu 13 października 2019 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od początku funkcjonowania umożliwia on bezpłatny i nieograniczony dostęp do informacji w nim zwartych każdemu zainteresowanemu. Powyższe może jednak ulec zmianie na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE”) z dnia 22 listopada 2022 r.
Reklama online w grach wideo i e-sporcie – raport
Po miesiącach intensywnej pracy przedstawiamy Państwu raport „Reklama online w grach wideo i e-sporcie”, przygotowany przez ekspertów kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Artykuł prawników WKB dla Marketer+
W ostatnim numerze Marketer+ ukazał się artykuł autorstwa Emanuela Wanata i Stanisława Wasilewskiego  „6 wskazówek, jak prowadzić marketing bezpośredni zgodnie z prawem”, poświęcony tematyce zasad, jakich należy się trzymać, aby kontakt z potencjalnymi klientami był zgodny z prawem i praktyk stosowanych w marketingu bezpośrednim.
Udział Anny Wojciechowskiej w debacie zorganizowanej przez Wolters Kluwer i Prawo.pl nt. skutków najnowszych regulacji prawa spółek
13 października weszła w życie duża nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca m.in. możliwość tworzenia grup spółek, w tym wydawania wiążących poleceń zarządom spółek zależnych przez spółkę dominującą, a także ułatwiony wykup wspólników mniejszościowych w spółkach zależnych należących do grupy spółek. Poza prawem holdingowym, nowelizacja wprowadza znaczne zwiększenie uprawnień rad nadzorczych, a co za tym idzie zwiększenie obowiązków dla zarządu.
Opłata za usługę, a nie podatek od deszczu – artykuł prawniczek WKB w „Rzeczpospolitej”
Niedawno NSA opublikował swoje stanowisko ws dopuszczalności pobierania opłat za odprowadzanie „deszczówki”. Temat ten od czasu wyłączenia wód opadowych lub roztopowych z zakresu definicji „ścieków” budził emocje zarówno u przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i mieszkańców gmin.
international
Prawnicy WKB doradzali Novastone Capital Advisors przy nabyciu 100% udziałów w trzech spółkach grupy Formeds
Prawnicy WKB doradzali polskiemu search fund’owi - Novastone Capital Advisors, przy nabyciu 100% udziałów w trzech spółkach grupy Formeds.
Aleksandra Hyla autorką rozdziału w publikacji „Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym”
W monografii zawarto analizy ekspertów zajmujących się polskim, unijnym i zagranicznym prawem konsumenckim, dotyczące priorytetowych zagadnień w tej dziedzinie związanych z pozycją konsumenta na rynku energetycznym, finansowym oraz wobec nowych technologii. Aleksandra Hyla jest autorką rozdziału "Ocena zdolności kredytowej konsumenta jako narzędzie realizacji standardu zrównoważonego rozwoju w świetle projektu nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim"
Dr hab. Jakub Pokrzywniak autorem rozdziału w publikacji „Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne”
W publikacji omówiono najbardziej kontrowersyjne na gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”. Jakub Pokrzywniak jest autorem rozdziału poświęconego realizacji roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby już istniejących urządzeń.
WKB Legal Alert | Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
Polska wprowadziła do swojego systemu prawnego ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ("specustawa”), na podstawie której umożliwiono dłuższy okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, uproszczenie procedur związanych z ich zatrudnieniem, decentralizację rejestracji obywateli Ukrainy i nadawania im numeru PESEL, opiekę medyczną oraz wiele świadczeń finansowych, w tym związanych z rodzicielstwem. Najważniejsze rozwiązania specustawy przedstawiamy w najnowszym alercie WKB.
WKB Legal Alert | Przedłużenie terminów poboru i przekazania zaliczek na PIT
Główne założenia zmian podatkowych, wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. w ramach programu Polski Ład, to wzrost kwoty wolnej od podatku, podwyższenie progu podatkowego oraz zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. 7 stycznia 2022 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z kolei 10 marca 2022 r. weszła w życie ustawa zastępująca wspomniane rozporządzenie. W alercie WKB Łukasz Czekański i Rafał Mierkiewicz omawiają te zmiany.
WKB Alert | Jak agresja Rosji i Białorusi na Ukrainę wpłynie na polską gospodarkę
Wojna na wschodzie Europy, ze względu na ogrom dramatów ludzkich, straty materialne oraz bezprecedensową skalę sankcji gospodarczych, jest szokiem, który długo jeszcze będzie wpływał na życie społeczne i ekonomiczne. Celem tego artykułu jest przedstawienie czynników, które będą wpływały na polską gospodarkę w najbliższych kwartałach.
WKB Legal Alert | Wszczynanie postępowania uchodźczego przez obywateli Ukrainy
Zgodnie z zapowiedziami urzędu do spraw cudzoziemców (USDC), czekamy na kompleksowe rozwiązania prawne w związku z toczącą się wojną w Ukrainie, dostosowane do masowego przybycia tamtejszych obywateli. W obecnej sytuacji, nie rekomendujemy wszczynania postępowania uchodźczego przez obywateli Ukrainy ze wskazanych w alercie WKB przyczyn.
WKB Legal Alert ESG a Prawo Konsumenckie | Część 2: „Proszę wymienić ten artykuł na nowy” czyli kilka słów o rękojmi i gospodarce o obiegu zamkniętym.
W mini cyklu „ESG a prawo konsumenckie” przedstawimy Państwu argumenty, dlaczego w prowadzeniu działalności należy troszczyć się nie tylko o środowiskowe, ale również konsumenckie aspekty prowadzenia biznesu.
WKB Legal Alert | Ustawa o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera – nowelizacja
7 lutego 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera, która ma na celu zniwelowanie negatywnych skutków dotychczasowego stanu prawnego dla branży lotniczej.
WKB Legal Alert ESG a Prawo Konsumenckie | Część 1: „Przy produkcji tego artykułu nie ucierpiało żadne zwierzę”, czyli kilka słów o greenwashingu
W mini cyklu „ESG a prawo konsumenckie” przedstawimy Państwu argumenty, dlaczego w prowadzeniu działalności należy troszczyć się nie tylko o środowiskowe, ale również konsumenckie aspekty prowadzenia biznesu.
WKB Legal Alert | Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne od 1 grudnia 2021 – tylko elektronicznie
1 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych („Ustawa”). Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne zostały poddane elektronizacji. Co to oznacza w praktyce?   
Decyzje środowiskowe – planowane są zmiany, ale czy będą spójne?
Dr Sergiusz Urban przedstawia w artykule na Linkedin szczegóły projektowanych zmian w zakresie decyzji środowiskowych.
Siła wyższa nie zawsze zwalnia od odpowiedzialności – artykuł Marty Midloch
Kiedy można powołać się na siłę wyższą w przypadku trudności z wykonaniem zlecenia? Zagadnienie siły wyższej przedstawia Marta Midloch w artykule na łamach Executive Magazine.
NEWSLETTER | Ochrona danych osobowych – przegląd najważniejszych wydarzeń
Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem najistotniejszych wydarzeń w obszarze danych osobowych, które miały ostatnio miejsce w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
international
Jarosław Kola współautorem publikacji „Public Procurement Regulation in Africa: Development in Uncertain Times”
W czerwcu 2020 r. nakładem wydawnictwa Lexis Nexis (Republic South Africa) ukazała się publikacja „Public Procurement Regulation in Africa: Development in Uncertain Times”, przygotowana przez międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu prawa zamówień publicznych pod redakcją prof. Geo Quinot i prof. Sope Williams-Elegbe z Uniwersytetu Stellenbosch w Kapsztadzie.
Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego – wprowadzenie nowej procedury rozpatrywania spraw o naruszenie własności intelektualnej
1 lipca weszła w życie długo oczekiwana nowela postępowania cywilnego, która wprowadza zasady postępowania dedykowane sprawom własności intelektualnej. Ze względu na obszerność tej zmiany i wiele zagadnień praktycznych, zespół Prawa własności intelektualnej i TMT  podzieli się z Państwem swoją oceną  przyjętych rozwiązań i kształtu nowego postępowania  w formie cyklu praktycznych pytań i odpowiedzi (PODDAJEMY IP POD (O)SĄD) na naszym blogu IP
Anna Wyrzykowska autorką opracowania „The Real Estate Guide Poland”
Anna Wyrzykowska została autorką rozdziału omawiającego regulacje dotyczące zasad funkcjonowania polskiego rynku nieruchomości, który ukazał się w ramach opracowania „The Real Estate Guide Poland”, przygotowanego przez MultiLaw International.
Gwarancja ubezpieczeniowa a naruszenie zobowiązania w stosunku podstawowym. Artykuły Jakuba Pokrzywniaka w Dzienniku Ubezpieczeniowym
Dr hab. Jakub Pokrzywniak rozważa praktyczne aspekty gwarancji ubezpieczeniowej w kontekście epidemii koronawirusa i jej skutków dla wykonywania umów. Zachęcamy do zapoznania się z czteroczęściowym materiałem, który ukazał się na przełomie marca i kwietnia 2020 roku na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego.
Jarosław Kola współautorem publikacji „Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia. Aspekty prawne”
Autorzy książki zajęli się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowych technologii w różnych obszarach szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami publikacji.
WKB na Kongresie Infrastruktura Polska i Budownictwo
Marta Midloch i Jordan Zafirow wzięli udział w panelach dyskusyjnych na temat PPP oraz nowej ery budownictwa.
Augustyn Wróbel w debacie o zrównoważonym finansowaniu
Augustyn Wróbel weźmie udział w debacie pt. „Zrównoważone finansowanie oraz inwestowanie z myślą o wpływie na otoczenie, czyli w jaki sposób rynek kapitałowy może wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju?", która otworzy X edycję Akademii Spółek Kapitałowych.
Targi Mody 2020 – WKB partnerem Kongresu Fachowców
Kancelaria WKB jest partnerem merytorycznym Kongresu Fachowców - serii prelekcji będących częścią poznańskich Targów Mody odbywających się w Poznaniu (19-20.02.2020).
Kancelaria WKB partnerem Gospodarczego Otwarcia Roku KIG
Kancelaria WKB była partnerem Gospodarczego Otwarcia Roku 2020 „E-mobility is now”, zorganizowanego wczoraj (29 stycznia) przez Krajową Izbę Gospodarczą. Maciej Szambelańczyk, partner w WKB i ceniony ekspert prawa energetycznego, wziął udział w dyskusji panelowej „Magazynowanie energii” poświęconej m.in. prawnym wyzwaniom związanym z tym obszarem.
Warsztat kancelarii WKB dla Krajowej Izby Gospodarczej na temat współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych
„Potrzeba 20 lat, aby zbudować reputację firmy i zaledwie 5 minut by ją zniszczyć” – ta złota myśl Warrena Buffeta, która na co dzień znajduje odzwierciedlenie w świecie biznesu, była punktem wyjścia do warsztatu WKB dedykowanego członkom KIG.
WKB wspiera podopiecznych fundacji Avalon
Kancelaria WKB nawiązała współpracę pro bono z Fundacją Avalon, która świadczy kompleksową pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.
WKB partnerem Fiskongres Middle&Back Office
Kancelaria WKB jest partnerem tegorocznej edycji konferencji Fiskongres Middle&Back Office dla rynku kapitałowego, który odbędzie się 5 listopada w Warszawie. Agata Szczepańczyk-Piwek i Tomasz Jabłoński opowiedzą na nim o niedawnej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i jej wpływie na prowadzenie działalności przez TFI.
Prywatność w Polsce – podcast
Zapraszamy do odsłuchania podcastu w którym Agnieszka Wiercińska-Krużewska opowiada o polskich przepisach regulujących zagadnienia dotyczące prywatności oraz o aktualnych kwestiach z zakresu ochrony danych osobowych. Podcast nagrany został dla organizacji Privacy Rules.