Logo
Aktualności
international
WKB Private Clients Newsletter | Fundacja rodzinna: Fakty i mity cz. I
Fundacja rodzinna to nowo powstała instytucja w polskim prawie. Jej celem jest wsparcie przedsiębiorstw i ich właścicieli w wielopokoleniowym zarządzaniu majątkiem rodzinnym, jego akumulacji i niepodzielności na skutek dziedziczenia. Od początku obowiązywania ustawy – czyli od 22 maja 2023 roku – wśród samych zainteresowanych zrodziło się wiele pytań i wątpliwości dotyczących tego, czy instytucja fundacji rodzinnej będzie stanowić dostatecznie pewną alternatywę dla sukcesji przedsiębiorstw. Zagadnień związanych z tym tematem jest wiele, wybraliśmy spośród nich kilka najczęściej pojawiających się mitów i faktów na temat fundacji rodzinnej.
international
Kancelaria WKB doradzała Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 w podpisaniu kontraktu na wykonanie przyłącza lądowego
Prawnicy WKB odegrali kluczową rolę doradczą dla inwestora - Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 Sp. z o.o. - w podpisaniu znaczącego kontraktu na połączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 z liniami kablowymi.
international
Noworoczne awanse w kancelarii WKB 2024
Z radością informujemy, że zgodnie z noworoczną tradycją, powiększyło się grono partnerów i doradców (counsel) kancelarii. Nominacje partnerskie uzyskali Wojciech Kulczyk z zespołu prawa ochrony konkurencji i konsumenckiego oraz Krzysztof Sikorski z zespołu prawa energetycznego. Awans na stanowisko doradcy (counsel) otrzymała Magdalena Zielińska-Kuć, która pracuje w zespołach prawa własności intelektualnej & TMT, Italian Desk i Life Sciences.
Prawnicy WKB doradzali Volvo Polska
Volvo Polska z sukcesem zakończyło transakcje nabycia sieci serwisów samochodów ciężarowych, prowadzonych dotychczas w ramach spółki Serwisy Józef Skrzypa sp. k.  Transakcja obejmowała przejęcie kilku punktów serwisowych zlokalizowanych w zachodniej Polsce i zatrudniających łącznie ponad 100 pracowników.
international
WKB doradzała Netrisk Group przy fuzji biznesu porównywarek internetowych z Bauer Media Group
Kancelaria WKB  doradzała Netrisk Group przy fuzji biznesu porównywarek internetowych z Bauer Media Group. Nasi prawnicy współpracowali z głównym doradcą Netrisk Group, kancelarią Szecskay oraz kancelarią Latham & Watkins, która działała jako główny doradca TA Associates.  WKB odegrała istotną rolę w transakcji, przeprowadzając kompleksowe badanie due diligence Grupy Rankomat oraz zapewniła wsparcie podczas negocjacji polskich aspektów prawnych dokumentacji transakcyjnej.
WKB Private Clients Newsletter | Dziedziczenie w spółkach – część III: Spółka z o.o.
W ostatnim już wpisie z serii dotyczącej dziedziczenia praw i obowiązków w spółkach, omawiamy spółkę z o.o. To najczęściej spotykany w obrocie rodzaj spółki. 
international
WKB doradzała SAS Groupe Positive przy przejęciu User.com
Prawnicy WKB doradzali SAS Groupe Positive, zapewniając kompleksowe wsparcie prawne w całym procesie transakcyjnym dotyczącym nabycia pakietu większościowego obejmującego 84,09% udziałów w User.com. WKB zapewniła SAS Groupe Positive wsparcie prawne w szczególności w zakresie badania due diligence oraz podczas negocjacji dokumentacji transakcyjnej.
WKB Private Clients Newsletter | Dziedziczenie w spółkach – część II: Śmierć wspólnika spółki osobowej
W dzisiejszym wpisie skupimy się na kwestii możliwości dziedziczenia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej*oraz kontynuacji działalności spółki, pomimo śmierci wspólnika.
WKB Legal Alert ESG a Prawo Konsumenckie | Część 5: Greenwashing, gwarancje trwałości, informowanie o aktualizacjach oprogramowania – co nas czeka w nowych przepisach konsumenckich?
W ostatnim czasie prawo konsumenckie przeżywa dynamiczny rozwój. Prawodawca europejski chce zapewnić odpowiedni poziom ochrony konsumentów i dostosować przepisy prawne do wyzwań stawianych przez transformację cyfrową i ekologiczną. Jednocześnie pożądane jest ustalenie jednolitych „reguł gry” dla wszystkich uczestników rynku. Nieuczciwi gracze nie powinni bowiem zyskiwać przewagi kosztem tych przedsiębiorców, którzy chcą rzetelnie prowadzić swoją działalność.
WKB Legal Alert | Projekt Ustawy o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników procedowany w Sejmie
7 czerwca 2022 r. do Sejmu trafił projekt Ustawy regulujący pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników (druk 2335).
international
WKB Legal Alert | Decyzja Prezesa UOKiK dot. praktyk Vinted
9 maja Prezes UOKiK, po rocznym postępowaniu wobec Vinted UAB („Vinted”), wydał decyzję stwierdzającą stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na wprowadzającym w błąd zaniechaniu (pominięciu istotnych informacji). Za stosowanie tych praktyk, UOKiK nałożył na Vinted karę pieniężną w łącznej wysokości przekraczającej 5 mln zł.
WKB Legal Alert | Wyrok sądu w sprawie obowiązkowych testów na COVID-19
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uchylił kary porządkowe nałożone przez pracodawcę na pracowników, którzy nie poddali się tzw. „szybkim testom” antygenowym. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Poniżej omawiamy argumentację sądu i potencjalne konsekwencje orzeczenia.
WKB Legal Alert | Długo oczekiwana nowelizacja prawa spółek – prawo holdingowe i inne zmiany
W dniu 12 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. wprowadzająca do Kodeksu spółek handlowych, nieznane dotąd w polskim porządku prawnym, przepisy o grupie spółek (tzw. prawo holdingowe). Ponadto, nowelizacja zawiera także przepisy istotnie rozszerzające kompetencje rad nadzorczych, mające na celu zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego oraz inne zmiany dotyczące m.in. kadencji członków organów, czy zasad odpowiedzialności członków organów.
WKB LEGAL ALERT | Skutki ustawy sankcyjnej dla przedsiębiorców
Utworzenie listy sankcyjnej, embargo na węgiel pochodzący z Rosji czy Białorusi, a także wprowadzenie odpowiedzialności administracyjnej i karnej za naruszenie sankcji ekonomicznej – to jedne z najważniejszych rozwiązań tzw. Ustawy sankcyjnej, która obowiązuje od 16 kwietnia 2022 r. W alercie WKB eksperci z zespołu sankcyjnego wskazują na rozwiązania ustawy, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
WKB Legal Alert | Reklama wyrobów medycznych na nowych zasadach
Dnia 8 kwietnia br. Sejm przekazał ustawę o wyrobach medycznych (tekst ustawy w przyjętej wersji) do podpisu Prezydenta. W alercie WKB przygotowanym przez zespół IP/TMT omówione zostały najważniejszej założenia projektu.
international
EVERLEGAL Alerts | Організація трудових відносин в умовах воєнного стану – основні нововведення
24 березня 2022 року набув чинності Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" № 2136-IX від 15 березня 2022 року (надалі – "Закон №2136"), який передбачив особливості врегулювання трудових відносин в період воєнного стану в Україні.
international
Komentarz do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, którego współautorami są eksperci WKB, już na rynku
Eksperci kancelarii WKB z zespołów prawa energetycznego, zamówień publicznych oraz ochrony środowiska są współautorami publikacji wydanej przez wydawnictwo C.H.Beck.
Dr hab. Jakub Pokrzywniak współautorem rozdziału o umowach w działalności ubezpieczeniowej w publikacji „Prawo umów handlowych”
Autor szczegółowo omówił wszystkie aspekty dotyczące umowy gwarancji ubezpieczeniowej począwszy od wyjaśnienia samego pojęcia i funkcji gwarancji, poprzez omówienie regulacji prawnych dotyczących tego typu umowy a skończywszy na kwestiach wypłat i roszczeń.
Budowa infrastruktury zdecyduje o rozwoju rynku elektromobilnego w Polsce – artykuł dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka
Jednym z głównych czynników, który jest bardzo istotny w rozwoju elektromobilności w Polsce, jest budowa infrastruktury pozwalającej na ładowanie pojazdów elektrycznych. Jak wygląda procedura oraz kto jest ważnym ogniwem w tym procesie przeczytają Państwo w artykule dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka, który ukazał się w Executive Magazine (3/2020).
Europejskie Prawo o Klimacie – neutralność klimatyczna Unii Europejskiej do 2050 r.
Artykuł dr. Sergiusza Urbana na portalu sozosfera.pl
Zamówienia publiczne „bagatelne” i „podprogowe”. Nowe szanse dla MŚP już po 1 stycznia 2021 r.
Od zmianach w zasadach udzielania zamówień publicznych, w szczególności ukierunkowanych na ułatwienie dostępu do zamówień małym i średnim przedsiębiorcom, pisze dr Jarosław Kola w Biuletynie PARP.
Osłoń się tarczą. Prawne aspekty pandemii w branży mody
Wioleta Polak i Aleksandra Libiszowska w magazynie FASON piszą o możliwościach działania w branży mody w trudnych czasach pandemii.
Decyzje środowiskowe – planowane są zmiany, ale czy będą spójne?
Dr Sergiusz Urban przedstawia w artykule na Linkedin szczegóły projektowanych zmian w zakresie decyzji środowiskowych.
Siła wyższa nie zawsze zwalnia od odpowiedzialności – artykuł Marty Midloch
Kiedy można powołać się na siłę wyższą w przypadku trudności z wykonaniem zlecenia? Zagadnienie siły wyższej przedstawia Marta Midloch w artykule na łamach Executive Magazine.
Zamówienia publiczne w dobie pandemii – zapraszamy na webinarium w formie otwartej sesji Q&A
Rynek zamówień publicznych znalazł się w trudnej sytuacji, a jego uczestnicy zastanawiają się jak optymalnie działać w obliczu nowych wyzwań. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na nurtujące branżę pytania.
WKB na Kongresie Infrastruktura Polska i Budownictwo
Marta Midloch i Jordan Zafirow wzięli udział w panelach dyskusyjnych na temat PPP oraz nowej ery budownictwa.
Augustyn Wróbel w debacie o zrównoważonym finansowaniu
Augustyn Wróbel weźmie udział w debacie pt. „Zrównoważone finansowanie oraz inwestowanie z myślą o wpływie na otoczenie, czyli w jaki sposób rynek kapitałowy może wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju?", która otworzy X edycję Akademii Spółek Kapitałowych.
Targi Mody 2020 – WKB partnerem Kongresu Fachowców
Kancelaria WKB jest partnerem merytorycznym Kongresu Fachowców - serii prelekcji będących częścią poznańskich Targów Mody odbywających się w Poznaniu (19-20.02.2020).
Kancelaria WKB partnerem Gospodarczego Otwarcia Roku KIG
Kancelaria WKB była partnerem Gospodarczego Otwarcia Roku 2020 „E-mobility is now”, zorganizowanego wczoraj (29 stycznia) przez Krajową Izbę Gospodarczą. Maciej Szambelańczyk, partner w WKB i ceniony ekspert prawa energetycznego, wziął udział w dyskusji panelowej „Magazynowanie energii” poświęconej m.in. prawnym wyzwaniom związanym z tym obszarem.
Warsztat kancelarii WKB dla Krajowej Izby Gospodarczej na temat współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych
„Potrzeba 20 lat, aby zbudować reputację firmy i zaledwie 5 minut by ją zniszczyć” – ta złota myśl Warrena Buffeta, która na co dzień znajduje odzwierciedlenie w świecie biznesu, była punktem wyjścia do warsztatu WKB dedykowanego członkom KIG.
WKB wspiera podopiecznych fundacji Avalon
Kancelaria WKB nawiązała współpracę pro bono z Fundacją Avalon, która świadczy kompleksową pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.
WKB partnerem Fiskongres Middle&Back Office
Kancelaria WKB jest partnerem tegorocznej edycji konferencji Fiskongres Middle&Back Office dla rynku kapitałowego, który odbędzie się 5 listopada w Warszawie. Agata Szczepańczyk-Piwek i Tomasz Jabłoński opowiedzą na nim o niedawnej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i jej wpływie na prowadzenie działalności przez TFI.