Best Value for Money – to podstawowe założenie nowego Prawa zamówień publicznych, a najważniejszym zadaniem rynku w 2021 r. jest jego realizacja w praktyce. W ramach inicjatywy Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, dr Jarosław KolaJan Roliński wyjaśniają, jak osiągnąć ten cel na przykładzie nowych rozwiązań prawnych – zasady efektywności ekonomicznej, kryteriów oceny ofert i instrumentów pozasądowego rozwiązywania sporów.

Zachęcamy do lektury artykułów, które ukazały się w dzienniku Rzeczpospolita:

  • Jan Roliński: Mediacja zamiast kosztownego procesu (link)
  • dr Jarosław Kola: Jak wybrać najlepszą ofertę w 2021 r.? (link)