W marcowym numerze „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego” ukazał się artykuł współautorstwa Aleksandry Hyli, prawniczki zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego oraz Małgorzaty Radkowskiej-Gizelskiej pt. „Modyfikacja wzorca umownego w usługach świadczonych drogą elektroniczną”.

Autorki poruszyły w nim problematykę dopuszczalności wprowadzenia jednostronnych zmian przez usługodawcę w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dla trwających umowów. W publikacji uwagę poświęcono omówieniu wymogów formalnych, jakie usługodawca musi spełnić, aby móc skutecznie wprowadzić zmiany postanowień regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. W tym celu Autorki rozważyły kwestię konieczności zawierania klauzul modyfikacyjnej we wzorcu umownym, a także zaproponowały modelowy kształt takiego postanowienia, który został opracowany na podstawie dotychczasowego orzecznictwa Prezesa UOKiK oraz sądów powszechnych, a także stanowisk prezentowanych w doktrynie.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który dostępny jest TUTAJ.