Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się z końcem grudnia 2018 roku publikacja pt. „Prawo ochrony środowiska. Komentarz”. W gronie autorów znalazł się dr Sergiusz Urban (counsel) – zarządzający praktyką prawa ochrony środowiska i zasobów naturalnych w WKB.

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska zawiera nie tylko szczegółowe omówienie regulacji środowiskowych, ale również szereg praktycznych przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy. Autorzy poruszają między innymi zagadnienia związane z:

  • ochroną jakości i ograniczeniami w korzystaniu ze środowiska,
  • pozwoleniami na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
  • poważnymi awariami,
  • opłatami za korzystanie ze środowiska,
  • administracyjnymi karami pieniężnymi,
  • odpowiedzialnością w ochronie środowiska,
  • działalnością organów administracji i instytucji ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa C.H. Beck.