Rada Ministrów pracuje nad przyjęciem kolejnej edycji programu wsparcia dla przemysłu energochłonnego, którego celem jest przyznanie dopłat na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

Program kierowany jest do przedsiębiorców, którzy spełniają warunek energochłonności, przy czym nie ma ograniczenia co do konkretnych rodzajów działalności –istotne jest żeby większość przychodu była uzyskiwana z działalności wskazanych w sekcjach B i C PKD.

Wsparcie w procesie przygotowania niezbędnych danych i złożenia wniosku może zapewnić zespół WKB, którego członkowie łączą ekspertyzę z zakresu prawa pomocy publicznej (Łukasz CzekańskiPiotr Gajek) oraz analiz ekonomicznych (Damian Olko).

Więcej informacji na temat programu i możliwego wsparcia ze strony WKB można znaleźć TUTAJ.