Priorytetowym warunkiem dla rozwoju rynku elektromobilności są rozwiązania prawne, które podążają za zmianami na rynku i obejmują system zachęt i ulg, a  odpowiedzią na tę potrzebę jest w szczególności nowe prawo zamówień publicznych, które dostarcza wielu nowych narzędzi optymalizujących procesy inwestycyjne w obszarze elektromobilności – to najważniejsze wnioski, które padły podczas webinarium „Elektromobilność w Polsce – największe szanse i wyzwania dla rozwoju rynku”, które odbyło się 27 stycznia br. Organizatorem wydarzenia była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr, a patronat objęły: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W dyskusji wzięli udział kluczowi przedstawiciele organizacji branżowych, sektora samorządowego, energetycznego, motoryzacyjnego i transportu publicznego, środowiska akademickiego, a także eksperci kancelarii WKB.

W czasie webinarium odbyły się dwie debaty – pierwsza z nich poświęcona była ustawie o elektromobilności, dotychczasowym doświadczeniom i postulowanym kierunkom zmian. W dyskusji udział wzięli: Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu GreenWay Polska, Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego; prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem na WPiA UAM; Jan Kosmecki, Kierownik Oddziału Polityk Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Poznania; Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Wiceprezydent AVERE; dr Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy; Mariusz Szałkowski, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie; oraz Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja, Prezes PTPiREE.

Paneliści, wskazując na globalne trendy, podkreślili, że elektromobilność nie jest już celem przyszłości, lecz staje się rzeczywistością – dlatego tak ważne jest przygotowanie dla niej odpowiednich rozwiązań prawnych. W dyskusji omówiono możliwe ścieżki rozwoju rynku, w tym: pobudzenie popytu, szukanie rozwiązań, które ograniczałyby koszty funkcjonowania operatorów, a zwiastunów szybkiego rozwoju paneliści upatrywali m.in. we wzroście rynku PV. Różnili się przy tym co do stopnia, w jakim odpowiedzialne za to ma być państwo, natomiast zgadzali się co do tego, że rozwiązania prawne muszą nadążać za zmianami rynkowymi.

Dyskusję moderowali dr hab. Jakub Pokrzywniakmec. Maciej Szambelańczyk z zespołu energetyki naszej kancelarii – współautorzy  opublikowanego w grudniu 2020 r. przez wydawnictwo C.H. Beck Komentarza do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

„Rynek elektromobilności w Polsce ma ogromny potencjał rozwoju, szczególnie w kontekście wymogów środowiskowych i klimatycznych, do których musi się dostosować w najbliższych latach nasz kraj. Cieszę się, że mieliśmy okazję spotkać się w gronie najważniejszych interesariuszy zaangażowanych w rozwój tego rynku i wymienić nasze różne doświadczenia i spostrzeżenia” – powiedział dr hab. Jakub Pokrzywniak.

Podczas drugiej  debaty poświęconej problematyce rozwoju elektromobilności w świetle nowego prawa zamówień publicznych wystąpili dr Piotr Antoszek, Dyrektor Działu Prawnego Solaris Bus & Coach; Justyna Majecka-Żelazny, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu M. St. Warszawy; Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych; dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka, Adiunkt Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (Instytut Logistyki); Karolina Szymczak, Dyrektor Działu Prawnego, Członek Zarządu FBSerwis; oraz Wojciech Tulibacki, Prezes Zarządu MPK Poznań.

Wszyscy rozmówcy podkreślali, że nowe Prawo Zamówień Publicznych wprowadza wiele rozwiązań, które mogą znacząco usprawnić procesy zakupowe i inwestycyjne w obszarze elektromobilności. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że w 2021 r. poziom zaangażowania zamawiających w rozwój elektromobilności znacząco wzrośnie, co wymuszają przepisy prawa – zarówno planowane do wprowadzenia, jak i już obowiązujące.

Odnotowano, że nowe PZP skłania do poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na osiąganie efektywności ekonomicznej, a przy tym pozwala na bardziej elastyczne i innowacyjne podejście   do procedur zakupowych. Zarazem jednak dostrzeżono, że w pewnych obszarach występują niespójności, czy wręcz sprzeczności pomiędzy prawem zamówień publicznych, a przepisami regulującymi obowiązki zamawiających w obszarze elektromobilności. Niewątpliwie mają one duże znaczenie praktyczne, dlatego kluczowym zadaniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce jest uwzględnianie obu tych perspektyw

„W 2021 roku jednym z kluczowych wyzwań zamawiających, będzie umiejętne łączenie obowiązków wynikających z nowego Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zadanie to nie jest łatwe, ale jego wykonanie z pewnością jest możliwe, co potwierdzają doświadczenia uczestników debaty. Na szczęście nowe PZP dostarcza wiele narzędzi ułatwiających jego realizację” – komentuje Agnieszka Chwiałkowska.

Panel moderowali Agnieszka Chwiałkowskadr Jarosław Kola, eksperci z zespołu zamówień publicznych WKB – współautorzy Komentarza do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.