Prawnicy WKB odegrali kluczową rolę doradczą dla inwestora – Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 Sp. z o.o. – w podpisaniu znaczącego kontraktu na połączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 z liniami kablowymi.

Projekt ten jest wynikiem współpracy pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna i Orsted i stanowi doskonały przykład współpracy polsko-duńskiej. Do wykonania przyłącza lądowego (części liniowej i stacyjnej) dla MFW Baltica 2 wybrano konsorcjum GE Power Sp. z o.o., jako część GE Vernova, oraz Polimex Mostostal S.A..

W trakcie tego złożonego procesu dedykowany, multidyscyplinarny zespół WKB Lawyers, kierowany przez Martę Midloch i wspierany przez Rafała Woźniaka, Jana Rolińskiego, Jarosława Kolę, Paulinę Maślak-StępnikowskąMarka Prętkiego, zapewniał kompleksowe wsparcie prawne inwestorowi – Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 Sp. z o.o.

Inicjatywa ta jest nie tylko znaczącym krokiem naprzód dla branży morskiej energetyki, ale także ważnym elementem na drodze Polski do kompleksowej transformacji energetycznej. W związku z tym składamy serdeczne gratulacje naszemu klientowi oraz spółkom tworzącym wykonawcę.

Cieszymy się, że WKB lawyers mogło być częścią tego wyjątkowego przedsięwzięcia!