Kancelaria WKB doradzała PKO Bankowi Polskiemu w związku z restrukturyzacją zadłużenia Huty Pokój S.A., producenta i dystrybutora wyrobów stalowych. Ta skomplikowana i wielowątkowa sprawa nadzorowana była przez Marcina Smolarka, a prowadzili ją Michał KalickiSebastian Łyś z zespołu bankowości i finansów.

Doradztwo obejmowało wielomiesięczne negocjacje, dotyczące zawarcia kompleksowej umowy restrukturyzacyjnej zadłużenia Huty, wynoszącego ponad 200 milionów złotych,  pomiędzy dwoma głównymi wierzycielami – PKO Bankiem Polskim oraz Węglokoks S.A. (akcjonariuszem Huty), określającej zasady spłaty zadłużenia Huty w kolejnych latach, a także dokumentacji zmieniającej istniejące oraz ustanawiającej nowe zabezpieczenia.

Elementem wzajemnych rozliczeń jest także nabycie przez Węglokoks od Huty spółki Huta Pokój Profile sp z o.o., producenta wyrobów zimnogiętych i gorącowalcowanych.